หน้่าแรก สินค้า ร้านแก้ว ของฝาก โรงงานผู้ผลิต ติดต่อเรา
สินค้า
สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
สินค้าแนะนำ
สินค้ายอดนิยม
สินค้าทั้งหมด
สินค้าและบริการ

บริษัท มีเดียฟู้ด จำกัด
 

ความเป็นมา 

        บริษัท มีเดียฟู้ด จำกัด มีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 73/2 หมู่ที่ 1    ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของฝาก ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา แก้ว มานานกว่า 20 ปี ก่อตั้งขึ้นโดยกรรมการบริหารบริษัท 2 ท่านได้แก่ คุณเมธา  ชัยมงคลานนท์ และคุณนิพัฒน์ เจริญกิจการ

การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรก ได้จัดตั้งเป็น คณะบุคคลมีเดีย ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2533 และได้ทำการผลิต สินค้า มะขามกวนแก้ว   ขึ้นเป็นสินค้าชนิดแรกของบริษัทฯ

        ต่อมาเมื่อกิจการเริ่มเจริญเติบโตในธุรกิจของฝากมากขึ้น จึงได้ทำการขยายตลาดและขยายสายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท ขนมแห้ง ขนมสด ขนมไทย น้ำพริก เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ จึงได้เปลี่ยนมาจัดตั้งเป็น     บริษัท มีเดียฟู้ด จำกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

 นโยบายคุณภาพของบริษัท

          นอกจากจะมุ่งมั่นในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้แก่คุณภาพของสินค้า ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดทำระบบการจัดการโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน หรือระบบ GMP ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า สินค้าพื้นบ้าน มาตรฐานสากล” และได้รับการรับรองระบบ GMP/HACCP จาก บริษัท มูดี้ อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2555

 

เครื่องหมายการค้า ตราแก้ว (Brand “KAEW”)

การสร้างวัฒนธรรมตราที่ยั่งยืน เป็นแนวทางหลักที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา แก้ว ให้สามารถเข้าไปอยู่ในการรับรู้ และการจดจำของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด บริษัทฯมุ่งหวังที่จะให้ผลิตภัณฑ์ ตราแก้ว เป็นตราสินค้าแรกที่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย (นักท่องเที่ยว) นึกถึงเมื่อต้องการซื้อสินค้าประเภทขนมของฝาก ดังนั้นจึงได้ทำการขยายตลาดไปยังร้านของฝากทั่วประเทศ

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท                   บริษัท  มีเดียฟู้ด จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่         73/2 หมู่ที่ 1 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

ทุนจดทะเบียน              10 ล้านบาท

วันที่ก่อตั้ง                  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538

ประกอบธุรกิจ              ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ประเภทขนม ของฝาก

ที่ตั้ง สาขาที่ 1              19/4 หมู่ 5 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

วันที่ก่อตั้ง                  วันที่ 8 เมษายน 2548

ทุนจดทะเบียน              5 ล้านบาท

ประกอบธุรกิจ              ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้

เครื่องหมายการค้า         แก้ว

โทรศัพท์                    0-3456-6903-4,0-3456-6443

โทรสาร                     0-3456-6503

E-mail                     mediafood_md@hotmail.com

 

ข้อมูลร้านแก้ว สาขาต่างๆ

ชื่อร้าน                     ร้านแก้ว สาขาท่าม่วง

ที่ตั้ง                        794/12-13 หมู่ 2 ถ.แสงชูโตสายใหม่ (กม.112)

                             ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์                    0-3461-2178 , 0-3461-2685

โทรสาร                     0-3461-2178

E-mail                     kaewdd@hotmail.com

 

ชื่อร้าน                     ร้านแก้ว สาขาลูกแก

ที่ตั้ง                        46/1-3 ตลาดลูกแก ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โทรศัพท์                    0-3456-6201

 

ชื่อร้าน                     ร้านแก้ว สาขามอเตอร์เวย์

ที่ตั้ง                        จุดพักรถบนถนนมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ฝั่งขาเข้า

เลขที่ 85/60-63 เซอร์วิสแอร์เรีย ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

โทรศัพท์                    0-3857-7822